22 100 69 57
 
biuro@saippsecurity.pl
 
/saipp

 


 

INSTALACJE INTELIGENTNE


Rosnące ceny energii a przez to zwiększające się koszty eksploatacyjne biurowców, obiektów przemysłowych, hoteli, domów jednorodzinnych powoduje, że wzrasta zainteresowanie rozwiązaniami technicznymi umożliwiającymi zmniejszenie tych kosztów. Rodzi się zapotrzebowanie i zainteresowanie tzw. budownictwem pasywnym. Technologia pasywna jest to technologia pozwalająca wykonać lub zmodernizować obiekt budowlany tak by obniżyć jego zapotrzebowanie na energię do ogrzewania jego wnętrza. Energia ta pobierana jest z wewnętrznych źródeł ciepła (np. odzysk ciepła z urządzeń elektrycznych). Obiekt taki nazywamy wtedy obiektem pasywnym. W budynku pasywnym, w swoim założeniu mającym być energooszczędnym, pojawia się wiele systemów podnoszących jego funkcjonalność, która zwykle zapewnia obniżenie kosztów eksploatacji. Zarządzanie takim budynkiem można zrealizować poprzez zastosowanie systemu zarządzania jego zasobami energetycznymi HMS/BMS (Home/Building Management Systems). Polem działania takiego systemu jest integracja, kontrola, monitorowanie, optymalizacja i raportowanie takich elementów jak:
 •     sieć teleinformatyczna
 •     sterowanie oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym
 •     sterowanie ogrzewaniem osobnych pomieszczeń
 •     sterowanie wentylacją, klimatyzacją i filtracją w oparciu o parametry jakości powietrza
 •     symulacja obecności
 •     ochrona bytu i mienia
 •     system alarmowy i monitoring
 •     system przeciwpożarowy
 •     system kontroli dostępu
 •     system zasilania UPS
 •     system pogodowy
 •     obsługa urządzeń audio-video
 •     złożony system personalizacji (umożliwia rozpoznanie konkretnego domownika w danym pomieszczeniu i dostosowanie odpowiednich parametrów do jego upodobań)
 •     system sterowania oddymianiem pożarowym, sterowanie i monitorowanie klap przeciwpożarowych

Zajmujemy się opracowywaniem projektów instalacji inteligentnych w obiektach budowlanych i ich realizacją w systemieLCN (Local Control Network). Wybraliśmy ten system ze względu na kilka czynników przewyższających wymienione systemy zarządzania budynkiem, tj:
 •    sieć łącząca system jest zwykłą siecią 1-fazową wzbogaconą o czwartą żyłę D (do przesyłu danych) a więc zastosowanie technologii LCN nie wymaga znacznych nakładów na budowę/modernizację instalacji elektrycznej w budynku
 •     zasilany jest napięciem sieciowym 230 V
 •     odporność dodatkowej szyny danych na przebicie sięga 4 kV co sprawia, że jest odporna na przepięcia z sieci
 •     oferuje przejrzystą koncepcję i zaskakująco prostą instalację (posiada intuicyjny interfejs co umożliwia elektrykowi łatwiejszą realizację sterowania budynkiem)
 •     w przeciwieństwie do sieci EIB posiada duże możliwości buforowania przychodzących informacji, zapobiegając tym samym ich utracie
 •     jest około 3 razy szybszy od sieci EIB
 •     jest systemem o inteligencji rozproszonej, w przeciwieństwie do systemu EIB moduły wykonujące rozkaz muszą znać tylko typ odbiorcy, a wszelkie procesy przełączania i wysyłania rozkazów odbywają się w modułach nadających ten rozkaz
 •     można sprzęgać z innymi systemami zarządzania budynkiem
 •     wyróżnia się bardzo wysoką mocą przesyłową, nadzwyczajną stabilnością oraz bardzo rozległym spektrum funkcji

Ze względu na stosunkowo niskie koszty (i niskie koszty eksploatacyjne) związane z zastosowaniem instalacji wykonanej w systemie LCN, a jednocześnie szerokie możliwości zastosowania, system ten jest chętnie stosowany przez właścicieli rezydencji, domów wielorodzinnych i jednorodzinnych.
 
 
 


  22 100 69 57
  /saipp
 
ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno
wykonanie: ActivePage.pl