22 100 69 57
 
biuro@saippsecurity.pl
 
/saipp

 


 

POMIARY ELEKTRYCZNE


Posiadamy niezbędne oprzyrządowanie i uprawnienia (również do opiniowania protokołów pomiarowych) by wykonywać praktycznie każdy rodzaj pomiarów elektrycznych. 

Wykonujemy pomiary:

Standardowe:

 • badanie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania w obwodach z wyłącznikami różnicowoprądowymi

 • pomiar ciągłości przewodów ochronnych

 • pomiar impedancji pętli zwarcia

 • pomiar rezystancji izolacji

 • pomiar rezystancji uziemień i rezystywności gruntu

 • pomiary dotyczące ochrony przez zastosowanie izolowania stanowiska

 • pomiary dotyczące ochrony przez zastosowanie separacji elektrycznej

 • pomiary instalacji/urządzeń piorunochronnych

 • pomiary oświetlenia elektrycznego

Zaawansowane:

 • badania i pomiary baterii kondensatorów energetycznych do kompensacji mocy biernej

 • badania i pomiary w strefach zagrożonych wybuchem

 • badanie wyłączników różnicowo-prądowych typu AC, A, B

 • pomiar rezystancji połączeń ochronnych i wyrównawczych

 • pomiar współczynnika zawartości harmonicznych THD napięć i prądów fazowych

 • pomiary elektronarzędzi

 • pomiary natężenia pola elektrycznego

 • pomiary natężęnia pola magnetycznego

 • pomiary rezystancji izolacji ścian i podłóg

 • pomiary z wykorzystaniem kamery termowizyjnej

 • rejestracja i analiza parametrów jakościowych energii sieci jedno i trójfazowe

 
 
 


  22 100 69 57
  /saipp
 
ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno
wykonanie: ActivePage.pl